Loading Laddar...
 

 

Allmänna villkor

ALLMÄN INFORMATION

- Om trafikläraren kommer försent till avtalad lektion äger eleven rätt till motsvarande avdrag på lektionspriset, såvida inte full lektionstid kan utnyttjas vid tillfället.

- Om elev behöver avboka lektion skall detta ske senast kl:13.00 dagen före avsedd lektion. Sker avbeställningen senare debiteras eleven fullt pris för lektionen.

- Om lektion på grund av ex verkstadsbesök inte kan komma tillstånd och eleven genom tidsnöd icke kunnat underrättas härom åtager sig skolan att ge skälig kompensation.

- Om i övriga fall lektion ej kommer tillstånd på grund av försummelse från skolans sida åtager sig skolan att kompensera eleven för ev förluster och utlägg.

- Våra paketpriser (Startpaket) måste betalas i förskott för att det rabatterade priset skall erhållas. Vid efterskottsbetalning gäller ordinarie priser.

- Förskottsbetalade körlektioner och utbildningar är giltiga ett år efter körtillfället.

 

ALKOHOL OCH DROGPOLICY

Staans Trafikskola tillämpar en nolltolerans policy mot alkohol och droger. Det innebär att om du skriver in dig som elev på Staans Trafikskola så godkänner du att vi utför utandningsprov inför varje körlektion samt att du följer den alkohol- och drogpolicy som tillämpas av trafikskolan.

 Du som elev skall känna till och acceptera följande:

- Före varje körlektion, kommer trafikläraren att med hjälp av alkolåset(B) eller alkomätare (A+BE) kontrollera din nykterhet. Staans Trafikskola tillämpar 0-gräns.

- I händelse av att alkohol i utandningsluften detekteras, följs metodbeskrivningen. Om positivt resultat fortfarande uppnås, ställs lektionen in, och full lektionsavgift debiteras eleven, då det inte är tillåtet att genomföra en körlektion om alkohol indikeras. Full avgift tas ut då trafikskolan inte kan ersätta dig med någon annan elev, på den körlektionen.(Positivt utslag behöver inte innebära alltid att föraren har otillåtet höga halter av alkohol i kroppen samt att negativt utslag inte garanterar att föraren ej har förekomst av alkohol i kroppen).

- Trafikskolan tillhandahåller det 1:a blåsröret till alkolåset, som skall medtagas till varje körlektion. Är detta inte med vid körlektionen debiteras 25kr för varje nytt rör som tas ut. (Accepteras att använda ett begagnat rör debiteras ingen avgift).

- Om kund vill ha loggar från alkoinstrumentet vid annan tidpunkt än från ordinarie kalibrering, debiteras en kostnad av 690 kr per kalibrering.

 

BOKNING AV TEORIPROV OCH KÖRPROV SAMT BETALNINGSANSVAR

När trafikskolan bokar teori- och körprov ansvarar trafikskolan för att eleven är redo för prov. Detta innebär att skolan har satt regler som eleven ska följa vid bokning av teori- och körprov. Läs nedan för trafikskolans regler gällande bokning av teori- och körprov.

 -Teori

 Eleven ska senast 24 timmar före teoriprov vara godkänd på samtliga momentfrågor och tio gånger på sluttest. 

 Om eleven ej är godkänd på detta har trafikskolan rätt att avboka/omboka teoriprovet. Även körprovet kan behöva ombokas om ingen ny teoritid finns innan det avsedda körprovets först satta datum.

 Vid teoriprov efter helgdag har trafikskolan rätt att avboka teoriprov sista dagen innan helgen börjar, om inte trafikskolan har öppet under helgen (Exempel på sådana fall är när trafikskolan bedriver verksamhet under helg/röd dag).

 -Körning

 När trafikskolan bokar körprov åt dig som elev, innebär det att trafikskolan ansvarar för att du är redo. Detta innebär att trafikskolan har rätt att bestämma hur mycket du som elev är tvungen att köra för att detta mål skall anses vara uppfyllt. Om detta mål inte uppfylls, har trafikskolan rätt att boka om tiden för körprovet till ett senare datum.

 

BETALSÄTT

Vi tar emot både kort och kontanter i receptionen på trafikskolan. Swish 123 276 0643. Det finns även möjlighet att betala via faktura, då gåller betalning tillkommer en administrationsavgift på 40kr per faktura. Betalningsvillkor vid faktura betalning är 30 dagar netto. Vid utskick av betalningspåminnelse debiteras 60kr i påminnelseavgift.

 

BETALNINGSANSVAR

 -om eleven är 18 år eller äldre 

 Eleven får endast ha tre stycken körlektioner i skuld till trafikskolan och ansvarar själv för att inte samla på sig skulder hos trafikskolan.  Om eleven inte betalar körlektionerna när trafikskolan kräver detta har trafikskolan rätt att avboka kommande lektioner så ej eleven samlar på sig ytterligare skulder.

 -om eleven är 18 år eller yngre – målsmans godkännande krävs

 Eftersom eleven ej på egen hand kan ingå i ekonomiska överrenskommelser är det upp till elevens målsman att vara medveten om hens betalningsansvar gentemot trafikskolan. Det innebär att jag som målsman måste hålla mig informerad om elevens arbete på trafikskolan, hur utbildningen fortskrider samt elevens bokningar av lektioner och kurser. Elevens målsman har möjlighet att få tillgång till elevcentralen samt vi på trafikskolan kan lämna ut uppgifter om hur elevens utbildning fortskrider samt annan information relevant för utbildningen, detta sker efter godkännande från eleven. För att få tillgång kan du som målsman kontakta oss.